Nie ulega wątpliwości, że dla każdego dziecka w zasadzie najważniejsza jest rodzina. W niej bowiem przychodzi na świat i dzięki niej ma poczucie bezpieczeństwa, a także oparcie w wielu sprawach. Warto więc pomyśleć o tym, aby każdemu dziecku tworzyć zawsze dobrą rodzinę, gdzie będzie mogło się dzięki temu prawidłowo rozwijać i uczyć się najlepszych wzorców. Dzięki temu rośnie odporny na przeciwności losu człowiek o dobrych cechach charakteru. To rodzina kształtuje bowiem osobowość dziecka. Także nastolatek potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek rodziny. Trzeba więc dbać o to, aby dziecko stale widziało miłość w rodzinie i uczyło się wyrażania uczuć. Warto również podkreślić, że dzięki rodzinie dziecko zawsze wie, że ma do czego wracać, że ktoś się o nie troszczy. Dzięki temu dziecko jest spokojne i zrównoważone. Warto więc o tym pomyśleć przez rozwodem, a także rozpadem danego związku. Od tego może bowiem zależeć przyszłość naszego dziecka. Ważne więc, aby każdy człowiek wychowywał się w rodzinie, która spełnia swoje funkcje.