Przebywając na co dzień z tymi samymi osobami myślimy, że wystarczy chwila zdawkowej rozmowy oraz samo bycie obok nich, aby wzajemne relacje były prawidłowe. Niestety czasem te działania nie wystarczą by atmosfera w domu była serdeczna i miła. Aby wszystkim żyło się przyjemnie należy zadbać o wspólne kontakty. Trzeba podtrzymywać więzi rodzinne poprzez częstą rozmowę i wspólne wykonywanie codziennych czynności. To przede wszystkim rozmowa i szczerość są atrybutami, które należy wykorzystać do stworzenia najlepszej atmosfery w rodzinie. Rodzice powinni dać swoim dzieciom przykład jak stworzyć ciepłe domowe ognisko, po to by mogły w przyszłości również w swoich nowych rodzinach stworzyć tak przyjemny klimat. Rodzina powinna kojarzyć się z bezpieczeństwem, stabilizacją i ufnością. Często wśród jej członków wynikają drobne nieporozumienia, które jeśli są niewłaściwie rozwiązane urastają niepotrzebnie do rangi wielkiego problemu. W atmosferze wzajemnego zrozumienia są one w porę wychwycone i kryzys zostaje zażegnany już w zalążku.