Czynniki kulturowe, ale również ekonomiczne sprawiają, że coraz powszechniejszym modelem rodziny, staje się model dwa plus jeden. Wiele osób decyduje się na dzieci w coraz późniejszym wieku, co wynika z konieczności zdobycia wykształcenia, jakie pozwala na uzyskanie odpowiedniego poziomu społecznego. W wyniku coraz dłuższego procesu edukacji, co związane jest z wymaganiami rynku pracy, sprawia że wiele osób nie ma czasu na decydowanie się na dzieci. Coraz większa liczba małżeństw decyduje się na dzieci już po trzydziestym roku życia. W takim wieku większość osób posiada taką rolę społeczną, która pozwala na wypełnienie ekonomicznej roli jaką ma rodzina, czyli zapewnienie bytu materialnego poszczególnym członkom rodziny. W rodzinach w modelu dwa plus jeden znacznie łatwiej jest zapewnić wysoki status materialny, co wynika z funkcji satysfakcyjnej. Z tego powodu wiele innych funkcji rodziny, jak bardzo ważna funkcja wychowawcza, schodzi współcześnie na dalszy plan. Model rodzin z jednym dzieckiem nie jest korzystny dla społeczeństwa, w jakim nie dochodzi w takiej sytuacji do naturalnej wymiany członków społeczności. Z tego powodu pojawiają się problemy demograficzne związane z przyrostem naturalnym.