W każdym społeczeństwie, to właśnie rodzina jest podstawową komórką społeczną. Wpływa ona na rozwój poszczególnych jednostek. To jak w danym społeczeństwie wyglądają rodziny, ma wpływ na cały obraz społeczeństwa. Dlatego też, niezwykle ważne jest, aby zapewnione zostały każdej rodzinie odpowiednie warunki do rozwoju i spokojnego życia. Dzięki temu, możliwe będzie uzyskanie pełnego zadowolenia z możliwości, jakie każdy z członków takiej rodziny będzie posiadał. Nie ma takiej możliwości, aby mogło być inaczej. Jest tu potrzebna pomoc państwa, aby rodzina mogła by silnym ogniwem, dobrze się rozwijającym. Bez pomocy państwa każdej rodzinie na pewno będzie niezwykle ciężko. Dlatego też, niezwykle opłacalne jest wspieranie podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Rodzina jest fundamentem każdego społeczeństwa, nie zależnie od tego o jakim kraju mówimy. Dlatego też na pewno niezwykle opłacalne jest wspieranie tej komórki i pomaganie jej w odpowiednim rozwoju. Dzięki temu i całe społeczeństwo będzie mogło się odpowiednio dobrze rozwijać pod każdym względem. Nie będzie się miało z tym żadnych, nawet najmniejszych problemów. Dobrze się wtedy na pewno na tym wyjdzie pod każdym względem.