Bardzo dużo mówi się o przemocy, która dotyka rodzinę, nawet taką przeciętną, zwykłą rodzinę, rodzinę której nikt nie podejrzewa o problemy, dopóki nie zdarzy się tragedia. Najczęściej przemoc w rodzinie dotyka kobiety oraz dzieci, właśnie te dzieci powinniśmy chronić przed niebezpieczeństwem, ponieważ same nie są w stanie się bronić, są na to zbyt słabe i zależne od dorosłych. Bardzo często przemoc wobec dzieci zaczyna się od dawania klapsów, które rodzice i opiekunowie często tłumaczą w taki sposób, że skoro oni dostawali klapsy i nic im się nie stało, to wychowawczo lub zapobiegawczo. Jednak ważne jest to, że każda przemoc, nawet ten klaps, narusza poczucie bezpieczeństwa dziecka, narusza jego nietykalność cielesną. Dorośli ludzie zbyt często zapominają, jak poniżeni oraz skrzywdzeni czuli się, kiedy wobec nich była stosowana przemoc, w momencie kiedy byli dziećmi i nie mogli się bronić. Coraz częściej, przemoc stosowana wobec najmłodszych, jest poważnie traktowana przez policję oraz instytucje takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej, dzięki czemu statystycznie coraz rzadziej dotyka ona dzieci.