Współczesna kultura w znacznym stopniu wpływa na to jak postrzegana jest, ale również w jaki sposób rozwija się rodzina. Zmiany kulturowe, które powodowane są między innymi poprzez rozwój nowych mediów, takich jak Internet, sprawiają że znaczenie założenia własnej rodziny jest znacznie mniejsze. Rodzina w krajach rozwiniętych nie jest priorytetem u osób młodych, które najczęściej decydują się na zakładanie rodzin. W Polsce nadal rodzina stawiana jest na wysokich miejscach, jeśli chodzi o priorytety życiowe młodych ludzi. Z drugiej strony nie przekłada się to na działania jakie przez młodych ludzi podejmowane są w życiu. Zdecydowanie większego znaczenia nabiera posiadanie dobrej pracy, czyli kariera zawodowa. Być może nie ma możliwość powrotu do sytuacji w jakiej średnia wieku zakładania rodziny i decydowania się na dzieci spadnie poniżej dwudziestu kilku lat. Wynika to między innymi z tego, że większość młodych ludzi decyduje się na studia, jakie mogą dawać znacznie większe szanse na rynku pracy. Z tego powodu wszelkie programy, jakie kierowane są w celu wsparcia rodzin, powinny bardziej ogniskować się na przeciętnej rodzinie, która obecnie zakładana jest przede wszystkim przez trzydziestolatków.