Każdy dom posiada własną powierzchnię użytkową. Jest to nic innego jak w takiej terminologii nieruchomość gruntowa. Jednak nikt nie używa w powszechnym narzeczu profesjonalnej terminologii. Prędzej już spotkamy się z określeniem działka budowlana. Dzięki temu widzimy wyodrębniony oraz powszechnie widoczny grunt, który tutaj jest po prostu miejscem, gdzie powstaje lub już powstał dany budynek. Jest to niezwykle ważne. Możemy powiedzieć, że na pewno istotą takie stanu rzeczy jest tutaj fakt, że nie każdy grunt umożliwia nam zbudowanie domu. Musi to być specjalny grunt i powierzchnia. Możemy spotkać się z gruntami, które niestety ale nie nadają się do wybudowania domu. Tak to już czasami bywa. Widzimy w takich zależnościach, że jest to na pewno bardzo ważne i powszechnie spotykane. Dzięki temu możemy także powiedzieć, że działka budowlana to takowy warunek rozpoczęcia budowy. Przecież nie zbudujemy nic w powietrzu. Dopiero po wykupieniu gruntu możemy przystąpić do budowy domu. To jest jednak logiczne.